Zima w mieście 2018

Trwają przygotowania do programu „Zima w mieście”. W czasie ferii, od 15 do 26 stycznia 2018 r., uczniowie będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć oświatowo–wychowawczych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. W szkołach już trwają zapisy. Do dyspozycji mieszkańców są również koordynatorzy programu.

Zima w mieście

To już 13 lat, kiedy Warszawa organizuje program „Zima w mieście” – akcję adresowaną do wszystkich warszawskich uczniów, przebywających w stolicy podczas ferii zimowych. Program cieszy się niesłabnącą popularnością, co najlepiej obrazują statystyki dotyczące frekwencji. Tylko w 2017 roku ze 108 feryjnych placówek edukacyjnych, w ciągu dwóch tygodni zimowego wypoczynku, skorzystało 10 807 uczniów. Łącznie warszawscy uczniowie odwiedzili placówki 60 218 razy. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież mogą bezpiecznie, aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas.

Zapisy uczestników do programu „Zima w mieście” trwają od 27 listopada do 8 grudnia. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, jednakże obowiązują opłaty za posiłki, z których korzystają wszystkie dzieci przebywające w placówkach. Podobnie jak w latach ubiegłych opłata wynosi 7 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Dzieci w trudnej sytuacji materialnej korzystają ze zwolnienia z opłat za wyżywienie na podstawie zaświadczenia z OPS lub dyrektora macierzystej szkoły.

Bogata i różnorodna oferta obejmuje m.in. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, sportowe, rekreacyjne i kulturalne, które odbywać się będą w punktach zorganizowanych w szkołach, w obiektach sportowych, centrach, ośrodkach kultury, klubach i innych placówkach. Ponadto będą organizowane aktywności poza placówkami – wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi. W dzielnicowych i miejskich ośrodkach sportu i rekreacji również nie zabraknie zajęć, imprez, zawodów, turniejów, konkursów, gier i zabaw.

Warszawski program „Zima w mieście” będzie również realizowany w pięciu szkołach specjalnych.

Z zajęć w punktach zlokalizowanych w większości w szkołach podstawowych dzieci będą mogły korzystać przez pięć dni w tygodniu, od godz. 7.00 lub 8.00 do godz. 16.00 lub 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Zima w mieście” realizowanego w poszczególnych dzielnicach są dostępne na stronach internetowych dzielnic oraz u koordynatorów programu. Ich lista znajduje się na stronie: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/koordynatorzy.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.