Najzdolniejsi sportowcy mają wsparcie

Najzdolniejsi młodzi sportowcy mogą liczyć na finansowe wsparcie Warszawy. W latach 2007-2016 stypendia sportowe otrzymało ponad 3700 zawodników. Łączna kwota dofinansowań to ponad 16 mln zł. Tylko w 2016 roku na stypendia sportowe władze Warszawy przeznaczyły 1,9 mln zł.

Stypendia m.st. Warszawy mogą pomóc młodym sportowcom w rozwoju kariery

Wsparcie otrzymało również 374 sportowców, którzy w 2015 roku wyróżnili się najlepszymi wynikami w rywalizacji.

Programy sportowe
Warszawskie kluby mogą efektywnie korzystać z obiektów sportowych dzięki rozbudowanemu systemowi miejskich dotacji. W latach 2007-2016 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży wydaliśmy ponad 313 mln złotych. W 2016 roku z dotacji na działalność szkoleniową najmłodszych skorzystały 372 organizacje sportowe.

Wspieramy uprawianie sportu wśród wszystkich warszawiaków. Dzięki miejskim funduszom możliwe jest prowadzenie wielu programów skierowanych do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to m.in. „Od zabawy do sportu”, Warszawska Olimpiada Młodzieży czy programy feryjno-wakacyjne. Z „Lata w mieście” i „Zimy w mieście” w latach 2007-2016 skorzystało ponad ćwierć miliona młodych warszawiaków.

Jedną z atrakcji "Lata w mieście" 2016 była śródmiejska Strefa Rekreacyjna

Są również programy dla dorosłych, m.in. „Aktywny warszawiak”, „Senior – starszy, sprawniejszy” czy „Niepełnosprawny – sprawniejszy”. Na realizację tych trzech programów w latach 2007-2016 przeznaczyliśmy blisko 4 mln zł.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.